page in english

Terenja van Dijk

curriculum

Werk

vanaf 1999
Onafhankelijk film – en tentoonstellingsmaker
Regie en productie documentaire films
Curatorschap, redactie, scenografie tentoonstellingen
1998
Onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
1993-1997
Onderwijscoördinatie Moduul Beeldvorming en Presentatie, Vakgroep Geschiedenis, Media en Theorie, Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft..
1990 – 1997
Docentschap Overdrachtstechnieken (communicatie, presentatie & video), Vakgroep Geschiedenis, Media en Theorie, Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft.

Studies

Televisieopleiding regie en productie documentaire,
Videcom Opleidingen Hilversum

Architectuuropleiding, specialisatie Stedenbouw,
Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

Opleiding Frans, Certificat Pratique de Langue Française,
Université de Sorbonne, Parijs

Projecten

2017 - 2019 De wereld van Bruegel

Projectleider van parcours met tentoonstellingen, ‘urban game’ en theater
in opdracht van Openluchtmuseum Bokrijk, Genk

2015 - 2016 Africadesk BOZAR

Consultant voor de Africadesk in het Paleis voor Schone kunsten, Brussel
In opdracht van het Paleis van Schone Kunsten / BOZAR

2016 Antwerpen à la Carte

Regie en productie filmisch vierluik Hungry City
i.s.m. Marie Françoise Plissart, fotografe en cineaste
in opdracht van MAS | Museum aan de Stroom Antwerpen.

2015 – 2017 Draken! STAM, Stadsmuseum Gent en Limburgs museum, Venlo

Curator van tentoonstelling voor jong en oud over draken en hun culturele betekenis.
In opdracht van STAM, Stadsmuseum Gent

2011 - 2015 Permanente tentoonstelling Afrikamuseum Tervuren

Ontwikkeling toekomstige publieke parcours & permanente tentoonstelling
Projectleider renovatie / permanente tentoonstelling
In opdracht en dienst van KMMA, Koninklijk Museum Midden-Afrika, Tervuren Brussel
KMMA, april 2011 - augustus 2015

2008 - 2010 Belichte Stad, dag en nacht in Gent

Openingstentoonstelling STAM - Stadsmuseum Gent
Curatorschap, scenografie tentoonstelling
In opdracht van Gent Cultuurstad / STAM
STAM Gent oktober 2010 – mei 2011

2010 Masterplan voor Herinneringspark 1914-1918

ontwikkeling van een eerste concept en visie voor een Herinneringspark 1914-1918
Scenograaf in ontwerpteam Geurst & Schulze architecten / Lodewijk Baljon landschapsarchitecten
Winnende ontwerp Openbare Oproep 16/2008 Vlaams Bouwmeester

2009, 2010 One foot in America, The Jewish Emigrants of the Red Starline

tentoonstelling in het YIVO, Institute for Jewish Research New York en Gershman Y Institute Philadelphia
Scenografie tentoonstelling
In opdracht van het Red Star Line Museum, Antwerpen

2009 Huiselijk Modernisme, drie woningen rond Turnhout

Film over drie woningen uit de jaren ’60 - begin ’70, hun architecten en bewoners
Regie en productie film
In opdracht van Ar-Tur, Turnhout, in samenwerking met CVAa.

2007 Eerste steenlegging Kunstcampus deSingel

Publicatie, film en kleine tentoonstelling ter gelegenheid uitbreiding deSingel
Concept, redactie en coördinatie van publicatie, film en tentoonstelling
In opdracht van Internationaal Kunstencentrum deSingel en Hogeschool Antwerpen Kunstcampus deSingel

2007 Schipperskwartier

Film over de prijswinnende aanpak van de Stad Antwerpen voor een stadvernieuwingswijk
Regie en productie film
In opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw (VRP)

2006-2007 Het rariteitenkabinet van de Zoo, tussen kunst en wetenschap

Tentoonstelling over de Zoo van Antwerpen als cultureel, wetenschappelijk en stedelijk fenomeen
Curatorschap, scenografie tentoonstelling, regie en productie serie video’s
In opdracht van de Zoo van Antwerpern in het kader van het stadsproject O dierbaar Antwerpen
Zoo Antwerpen

2006 KunstWerkStede De Coene 1888- 1977, meesterschap in art nouveau, art deco en design

Stadsproject over de geschiedenis van een kunstwerkstede en haar producties van meubels, interiers en architectuur
Curatorschap, scenografie tentoonstelling, regie en productie van serie documentaire video’s
In opdracht van de Musea en Erfgoedcel van de stad Kortrijk
Broelmuseum Kortrijk

2006 Recollecting Landscapes

Wetenschappelijk en kunstproject over de herfotografie van het Vlaamse landschap
Regie en productie video’s en multimedia, redactielid tentoonstelling
In opdracht van Universteit Gent, Vlaams architectuurinstituut (Vai),
SMAK Gent

2005 Gent Veldstraat

Project over ‘Vliegende bladen’ en de transformatie van een winkelstraat.
Scenografie en productie tentoonstelling.
In opdracht van Gent Cultuurstad
Hotel d'Haene-Steenhuyse and Veldstraat

2005 Werken, Maarten Van Severen

Retrospectieve tentoonstelling over het werk van ontwerper Maarten Van Severen
Regie documentaire

In opdracht van het Design Museum Gent
Design Museum Gent, dec. 2004 - febr. 2005; Storefront Gallery New York, mei-juni 2005;
MARTa Herford, sept. - oct. 2005; Dutch Design Center Utrecht, oct. 2005 - jan. 2006

2004 Tegendruk, Geheime pers tijdens de tweede Wereldoorlog

Project over de geschiedenis van de geheime pers in België tijdens de Tweede Wereldoorlog
Scenografie en productie van tentoonstelling. Regie en productie film‘Getuigenissen’
In opdracht van Stadsbibliotheek Antwerpen en AMSAB, instituut voor Sociale Geschiedenis
Stadsbibliotheek Antwerpen

2004 OASE nr 64: Landscape and Mass Tourism

Tijdschrift en onderzoekende films over massatoerisme en haar architectuur en landschap 2004
redactie, onderzoek en films.

2003 School Maken in Architectuur

Educatief project over architectuur voor scholieren en leerkrachten
redactie en teksten, boek en website.
In opdracht van Vlaams Architectuurinstituut (Vai), in samenwerking met CANON-Cultuurcel Vlaams Ministerie van Onderwijs.

2002 Van Moderne makelij

tentoonstelling over Kunstwerkstede De Coene en Knoll-meubels...
Regie films
In opdracht van Erfgoedcel Antwerpen
Districtshuis Merksem –Antwerpen, Broelmuseum Kortrijk

2001-2004 Festivals & Artists in Residence.

Regie en productie serie videoreportages.
In opdracht van Wereldculturencentrum Zuiderpershuis,
Antwerpen

2001 Ik woon in een Monument

Project rond de bewoners en sociale woningen van Conforta, Arena en Unitas in Deurne. Antwerpen
Regie en productie documentaire video. Advies, medewerking project.
In opdracht van AMSAB, instituut voor Sociale Geschiedenis en vertel.de.stad! Antwerpen - 2001
Koninklijk Atheneum Deurne

2001 Museumatelier, kinderen kijken naar kunst

Video voor onderwijzers over de werking van het kinderatelier van het KMSKA
Regie en productie film.
In opdracht van Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

2001 Als een school monument wordt

Regie en productie educatieve film over het Koninklijk Atheneum Deurne (KAD), opzetten educatief project
In opdracht van het Koninklijk Atheneum Deurne, met steun van de Vlaamse gemeenschap Antwerpen

1999 - 2000 Homeward, Modern Architecture in Flanders

Regie en productie serie video’s voor reizende tentoonstelling
In opdracht van Internationaal Kunstencentrum deSingel
Le Magasin Grenoble 1999, Academica Belgica, Rome 2000, Biennale Venetië 2000, deSingel Antwerpen 2000

1999 Brieven aan Lola

Regie en productie van pilotprogramma over New York voor kinderen
Eigen initiatief
New York – Antwerpen

Oudere projecten

1989
Research en draaiboek over naoorlogse woningbouw in Nederland.
1989
Regie Pilotprogramma televisieserie over Nederlandse Gemeenten
1988
Afstudeerproject: programma-ontwikkeling en ontwerp voor een badplaats op de strandvlakte van IJmuiden.
1987
Onderzoek naar gebruik en bereikbaarheid van Het Park in Rotterdam
1984
onderzoek en redactie Tentoonstelling en boek "Met Zicht op Zee,tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland" (o.a. Gemeentemuseum Den Haag, Beurs Berlage Amsterdam, Hessenhuis Antwerpen, Landesmuseum Volk und Wirtschaft Dresden)
1983
Onderzoek en redactie handboek architectuur- en stedebouw-excursie Barcelona