page in english

Terenja van Dijk

projecten

16

Schipperskwartier

Film over de prijswinnende aanpak van de Stad Antwerpen voor een stadvernieuwingswijk

In opdracht van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) [2007]

Regie en productie film

De film ‘Schipperskwartier’ is gemaakt in het kader van 'de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs 2006' voor de bekroning van een ontwerpbureau, gemeente of andere organisatie met "bijzondere inzichten, engagementen en acties binnen de ruimtelijke planning en de stedenbouw”.

De stad Antwerpen heeft de prijs gewonnen voor de tegelijkertijd brede en precieze wijze waarop zij het Schipperskwartier de afgelopen jaren zowel sociaal als ruimtelijk hebben aangepakt.

Film

De film laat zien hoe de stad gewerkt heeft aan de problemen rond criminaliteit en overlast van prostitutie en hoe de wijk ruimtelijk opnieuw geopend wordt naar de rest van de stad. Mensen uit de wijk vertellen over hun ervaringen.

Ondertiteld in engels, lengte 25 min.

Hiernaast een montage van twee fragmenten uit de film met Mon Goosens en Renaat Holthof, twee bewoners van het Schipperskwartier en daarna Joris Wils, verantwoordelijke stad Antwerpen voor prostitutiebeleid

Colofon
Regie en productie
  • Terenja van Dijk
Camera
  • Jess De Gruyter
Geluid
  • Sammy Goemaere
Montage
  • Terenja van Dijk
  • Jess De Gruyter