page in english

Terenja van Dijk

werkwijze

Scenografie

De vorm van een tentoonstelling komt iedere keer voort uit het onderwerp en de ruimtelijke context van de tentoonstellingsruimte. De interpretatie van het onderwerp en de ruimtelijke mogelijkheden sturen de selectie van het tentoon te stellen materiaal als voorwerpen, documentatie, beelden, getuigenissen. De uiteindelijke scenografie is gebaseerd op het maken van een effectieve en aantrekkelijke route doorheen het onderwerp en de tentoonstellingsruimte.

Een tentoonstellingsmaker onderneemt telkens opnieuw een ontdekkingstocht wanneer hij een nieuw onderwerp aansnijdt of met nieuw materiaal aan de slag gaat – ongeacht of het gaat over kunstobjecten, archiefmateriaal of iets anders. Je bevindt je als maker in een bevoorrechte positie om je te verdiepen in een onderwerp en dat materiaal tot het jouwe te maken, te begrijpen. Het resultaat, de tentoonstelling zelf, moet dan een soort machine zijn die de ontdekkingstocht zó transformeert dat een bezoeker hetzelfde proces kan doormaken en zelf de kans krijgt dat materiaal te ontdekken” (TvD)

citaat uit boek 'Recollecting Landscapes' Gesprekken, Nieuwe musea voor nieuwe contents uit Een gesprek tussen Philippe Van Cauteren, directeur Stedelijke Museum voor Actuele Kunst (SMAK), Gent, Katrien Vandermarliere directeur Vlaams Architectuur Instituut, directeur Vai, Richard Venlet kunstenaar, Terenja van Dijk (TvD)